Marketing Terminologie

Marketing Terminologie

Marketingmix

De marketingmix is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie. Het gebruik van elk van deze instrumenten en hun onderlinge wisselwerking is onder andere afhankelijk van de doelstellingen, de markt, de doelgroep en de concurrentie.
Oorspronkelijk onderscheidde men vier marketinginstrumenten, later is dit aantal uitgebreid naar zes, om zo vermeende tekortkomingen tegemoet te komen of om nadruk te leggen op nieuwe inzichten. Het gaat hierbij om de volgende 6 p’s:

Product
De eerste staat voor product, soms ook de productmix genoemd.

Prijs
De prijs is voor zowel leverancier als consument een belangrijke factor en wordt over het algemeen bepaald door de verhouding tussen vraag en aanbod. Het is in de meeste productcategorieën ook een erg snel te veranderen factor en daardoor een veel gebruikt marketingmix-instrument.
Ter illustratie: als een frisdrank in de supermarkt gekocht wordt in de vorm van een 1,5 literfles of op een terras in de vorm van een individueel glas, dan geldt:
product: fles cola, prijs: 1,27 voor 5 glazen, promotie: geen, plaats: supermarkt
product: glas cola, prijs: 2,00 per glas, promotie: geen, plaats: terras

Plaats
De P van plaats omvat zowel de locatie waar de consument het product verkrijgt als het (type) distributiekanaal. Te denken valt aan directe distributie direct van leverancier aan de eindgebruiker (denk bijvoorbeeld aan verzekeringsmaatschappijen, outletstores en verkoop via internet). Bij indirecte distributie zitten er tussen de fabrikant en de consument een aantal schakels, zoals groothandels en detailhandels.

Promotie
Onder promotie valt de communicatie van een bedrijf gericht op het stimuleren van de verkoop. Enkele activiteiten die onder de promotie-mix geschaard kunnen worden zijn:
Public relations (PR): het nastreven van goede contacten met publieksgroepen, zoals klanten, concurrenten, leveranciers en financiers.
Reclame: niet-persoonlijke communicatie gericht op grote groepen afnemers, bijvoorbeeld in de vorm van reclamefolders, of radio- en tv-reclames.
Persoonlijke verkoop: een zeer effectief, maar doorgaans duur verkoopmiddel. Persoonlijke verkoop gebeurt in interactie met de klant waardoor direct op eventuele bezwaren of vooroordelen ingespeeld kan worden. Bovendien kan persoonlijke verkoop een vertrouwensband scheppen die de risicoperceptie van de klant vermindert.
Verkooppromotie: het vestigen van de aandacht op een prijsverlaging (de prijsverlaging zelf valt onder de P van prijs).
Cold calling: het direct telefonisch benaderen van willekeurige dan wel geselecteerde personen of bedrijven.
Later is de marketingmix uitgebreid met de volgende 2 P’s:

Personeel
De kwaliteit van het personeel kan essentieel zijn bij de beleving van het productaanbod. Niet alleen is personeel essentieel als visitekaartje, maar ook in de vorm van verkopers of (after sales) service medewerkers vormen zij een doorslaggevende factor voor uiteindelijke klanttevredenheid.

Proces
Van belang is dat je het proces in kaart kunt brengen en hoe processen kunnen worden vergeleken. Op moment dat benchmarketing toegepast wordt is ook mogelijk het proces te verbeteren. Het begrip iso-certificering is een steeds meer opkomend fenomeen.

Business to business (B2B)

Ook wel: b2b of zakelijke markt

Business to business (B2B) betreft de levering van goederen en diensten tussen bedrijven onderling. De aanbieder van producten en diensten richt zich in het geval van business to business dus uitsluitend of voornamelijk op doelgroepen die bestaan uit bedrijven en instellingen.

Call to action

Ook wel: cta

De call to action is de oproep aan een websitebezoeker of lezer van een commerciële boodschap om tot actie over te gaan. Bijvoorbeeld om een product aan te schaffen, een brochure op te vragen of vrijblijvend een afspraak te maken. Een goede call to action is bepalend voor het succes van een website of reclame-uiting.

We kunnen er niet vanuit gaan dat de potentiële klant zelf op het idee komt om tot handelen over te gaan, al moet je je call to action natuurlijk ook weer niet overdrijven. Een goede opbouw, bijvoorbeeld aan de hand van het AIDA-model, is aan te raden.

Conversie

Bij het succes van een website of marketingcampagne wordt vaak in de eerste plaats gekeken naar het bereik, zoals het aantal bezoekers. Veel interessanter is wat de inspanningen en het bestede budget hebben opgeleverd (ROI). Dit wordt meestal afgeleid aan de conversie.

Een conversie is het moment waarop een bezoeker van de website overgaat tot een aankoop, informatieaanvraag, het downloaden van een brochure of een anderszins commercieel interessante actie. Het conversie kan worden uitgedrukt in een absoluut aantal. Vaker wordt conversie uitgedrukt in een percentage van het aantal bezoekers of ontvangers van een reclameboodschap.

Het toewijzen van een conversie aan een bron (bijvoorbeeld een zoekmachine, verwijzende site of uitgever binnen een advertentienetwerk of affiliatenetwerk) noemen we conversie-attributie. Op deze wijze kunnen ook advertenties worden afgerekend op basis van CPA.

Het aantal succesvolle conversies binnen het totale aantal bezoekers wordt meestal uitgedrukt in een percentage. Conversies kunnen worden uitgesplitst in harde conversie en zachte conversie.

Traffic

Ook wel: verkeer

Verzamelnaam voor alle activiteit binnen een website, zoals de bezoekers en paginaweergaves. Soms wordt specifiek het dataverkeer bedoeld. Binnen de context van een marketingcampagne kan met traffic ook het aantal impressies van de campagne of de hoeveelheid doorkliks naar de eigen website worden bedoeld.

Binnen retailmarketing en out of home advertising wordt met traffic het aantal personen bedoeld dat fysiek een bezoek aan een bepaalde winkel of andere locatie aflegt.

Targeting

Ook wel: targeted advertising, gepersonaliseerd adverteren, audience targeting of targetten

Bij targeting worden reclame-uitingen van adverteerders zo veel mogelijk gericht aan personen waarvoor deze interessant zijn. Door advertentiebudget te besteden aan een publiek dat bestaat uit potentieel geïnteresseerde klanten behaalt een advertentiecampagne een hoger rendement.

Vanwege de technische mogelijkheden wordt audience targeting veel toegepast bij online adverteren, bijvoorbeeld met behulp van banners. Het verzamelen van interesses en andere kenmerken wordt aangeduid met profiling.

Targeting kan onder meer worden gebaseerd op iemands interesses, naar aanleiding van internetpagina’s die een gebruiker eerder heeft bezocht (behavioral targeting), de inhoud van de pagina die wordt bekeken (contextual targeting) of op het feit dat een bezoeker eerder op de site van de adverteerder is geweest (retargeting).

Ook kan targeting worden toegepast op demografische gegevens, zoals geslacht, leeftijd en sociale klasse. Deze gegevens kunnen worden verkregen uit externe bronnen. Vaak wordt deze vorm van targeting niet toegepast op persoonsniveau, maar wordt gewerkt met “gemiddelde” profielen en bijbehorende verdeling per medium. Deze wijze van targeting wordt veel toegepast bij het inplannen van reclamespots op radio en televisie.

Meer algemene vormen van targeting zijn iemands geografische locatie (op basis van IP-adres), specifieke onderdelen van een website, het tijdstip van de dag of dag van de week. In sommige branches wordt zelfs getarget op het weer, omdat dit van invloed kan zijn op de conversie.

Crossmediaal

Versterk uw boodschap met een mix van communicatiemiddelen.
Wat wilt u bereiken bij uw doelgroep en wat moet het resultaat van uw boodschap zijn? Deze informatie is van essentiële waarde om te bepalen welke communicatiemiddelen u gaat inzetten. Het vinden van de juiste communicatiemiddelen klinkt eenvoudig maar is vrij complex. Wij kunnen u hierbij helpen door te kijken via welke kanalen wij uw doelgroep kunnen benaderen en wij geven u gericht advies voor de juiste communicatiemix.

Crossmediale communicatie is de perfecte combinatie tussen online en offline communicatiemiddelen. Een combinatie van deze middelen zorgt ervoor dat uw boodschap wordt aangevuld en versterkt. Zo komt uw boodschap nog sterker en duidelijker bij uw doelgroep binnen. U kunt bijvoorbeeld kiezen tussen een combinatie van flyers, direct mailing, website en social media. Door deze te verbinden en uw doelgroep te benaderen, gebruikt u communicatiemiddelen het efficiëntst.

Het vinden van de juiste verhouding tussen zowel offline als online communicatie is essentieel. Wij gaan samen met u op zoek naar uw doelgroep: wie zij zijn, waar zij zich bevinden en hoe we het beste uw boodschap bij hun kunnen binnen brengen. En we geven u advies over de beste combinatie tussen de verschillende communicatiemiddelen.

De juiste mix van communicatiemiddelen zorgt ervoor dat:
Uw boodschap blijft beter hangen

Door gebruik te maken van herhalingen zorgen we ervoor dat uw doelgroep uw boodschap onthoudt. Herhaling is de beste leermeester.

Verschillende doelgroepen worden bereikt

Door gebruik te maken van verschillende online en offline communicatiemiddelen zorgt u ervoor dat iedere doelgroep wordt bereikt. Zo vergroot u uw boodschap en uw aanwezigheid binnen uw doelgroep.

Merk krijgt meer zichtbaarheid

Door het gebruik van meerdere communicatiekanalen vergroot u uw naamsbekendheid en bent u via meerdere media zichtbaar.

Zoekmachine optimalisatie

Ook wel: search engine optimization (SEO)

Zoekmachineoptimalisatie, of search engine optimization (SEO), is het verbeteren van de vindbaarheid van een website in de organische zoekresultaten. Zoekmachines zoals Google ontlenen hun populariteit aan de kwaliteit van deze organische resultaten, die worden gerangschikt op basis van complexe algoritmes.

De optimalisatie van een website voor zoekmachines kan onder meer bestaan uit het verbeteren van webteksten (het gebruik van de juiste keywords), het vergroten van het aantal externe links (linkbuilding) en het optimaliseren van de broncode van de website.

Customer journey

De klantreis is niks nieuws in de marketingwereld, het bestaat al heel lang. De klantreis staat voor de reis welke een consument doorloopt vanaf het moment dat deze een behoefte ontwikkeld tot na het aanschaffen van een product of een dienst.

Pre-rolls

Een pre-roll is een video-advertentie die wordt afgespeeld voorafgaand aan de video die de bezoeker van een website eigenlijk wil bekijken. Vaak moet de pre-roll video volledig worden afgekeken, soms kan na een aantal seconden worden doorgeklikt naar de werkelijke video.

Demografisch

De beschrijving van de bevolking naar bepaalde kenmerken, zoals leeftijdsopbouw, geslacht, opleiding etc.

Salesfunnel

Een sales funnel is een proces waarin leads in een ‘trechter’ komen waarin ze worden aangespoord om een bepaald product te kopen.
Door een sales funnel te optimaliseren kun je als product eigenaar het maximale uit je leads halen, en je leads ook de meest aangename ervaring aanbieden.

Ik zal je een voorbeeld geven van hoe een sales funnel werkt.
Stel je komt op een website en vult vervolgens je naam en e-mailadres in om iets gratis te downloaden.
Je komt dan de sales funnel binnen en komt zo aan de ‘bovenkant’ van de sales funnel.
Vervolgens krijg je een eerste mail, waarin meer informatie vertelt word, en zo krijg je (bijvoorbeeld) om de dag een mail waarin je lekker word gemaakt voor een betaald product, en wordt zo telkens aangespoord om het product te kopen.
Dit is het proces van een sales funnel.

Je wilt als product eigenaar natuurlijk zoveel mogelijk producten realiseren. Dit kun je dus doen door je sales funnel te optimaliseren.Niet veel marketeers doen dit, maar door je sales funnel zo veel mogelijk te optimaliseren kun je veel meer verkopen realiseren.

Je kunt je sales funnel optimaliseren door je statistieken goed in de gaten te houden en te splittesten. Welke e-mail verkoopt beter?

Daarnaast kun je sales funnels personaliseren. Hierdoor kun je bepalen dat bepaalde mails uit de funnel alleen verstuurd worden wanneer een vorige mail is geopend – of dat er op een bepaalde link in de mail is geklikt.

Branding

Branding is het vermelden van een merknaam, bedrijfsnaam of logo met als doel de bekendheid ervan te vergroten. Deze vorm van marketing is niet zozeer bedoeld om het publiek aan te zetten tot actie maar meer om brand value op te bouwen en andere marketingactiviteiten te ondersteunen. Branding is bouwen aan je merk.

Eén vorm van branding is merchandising: fysieke producten waarop het logo wordt geprint, gegraveerd of geborduurd. Dit kunnen promotieartikelen zijn zoals pennen, kleding, sleutelhanger en relatiegeschenken.

Branding kan ook slaan op het doel en de vorm van andere reclame-uitingen. Bijvoorbeeld een spot op radio of tv die vooral bedoeld is ter ondersteuning van de bekendheid en de perceptie van het merk. Ook de sponsoring van sport, evenementen en organisaties en de daar tegenover gestelde exposure kan als branding worden beschouwd.

In nog bredere zin kunnen alle activiteiten en contacten met klanten worden beschouwd als branding. Elke vorm van interactie met klanten en het publiek bepalen immers de perceptie van het merk. Dus ook de ervaring bij producten en dienstverlening zelf is bepalend voor het gevoel dat een product of merk oproept.

Activiteiten rondom branding vallen onder brand management.

A/B-testing

Ook wel: multivariate testing of split testing

Een A/B-test is een testmethode op de effectiviteit van twee mogelijkheden te meten. Het wordt onder meer toegepast binnen websites en reclame-uitingen. De gebruikers of ontvangers worden verdeeld in twee gelijke groepen, die elk een eigen variatie getoond krijgen. Door voor beide groepen de effecitiviteit te meten (bijvoorbeeld het conversiepercentage) kan worden vastgesteld welk concept het beste ingezet kan worden.

Behalve voor websites wordt a/b-testen ook veel toegepast bij nieuwsbrieven en andere vormen van direct marketing.

Lead

Ook wel: prospect

Een lead is een aanvraag voor meer informatie over een product of dienst. De afzender van de lead (een bedrijf of persoon) kan vanwege deze interesse gezien worden als een potentiële klant.

Leads kunnen bijvoorbeeld binnenkomen via een informatieformulier op de eigen website. Zo lang er nog geen sprake is van een klant wordt in dat geval gesproken van zachte conversie. De warmte van een lead wordt vaak uitgedrukt in een score, gebaseerd op gedrag en acties door de prospect, welke weer wordt gebruikt om een passende benadering te kiezen.

Een mogelijk afrekenmodel bij online adverteren is het betalen van een vergoeding voor een nieuwe lead (CPA). Er bestaan bedrijven die zich hebben gespecialiseerd in het verkopen van leads die zij verzamelen via eigen websites, dit noemen we leadgeneratie.

Promoted Posts

Promoted Posts zijn een reclameoptie van Facebook die u toelaten om ervoor te zorgen dat de posts die u wilt de doelgroep bereiken in de nieuws-Feeds.

E-commerce-tracking

Je kan met e-commerce-tracking het aantal transacties en inkomsten meten die door jouw website wordt genereert.

Key performance indicator (KPI)

Ook wel: KPI, kritieke prestatie-indicatoren (KPI), metric of key figure

Key performance indicators (Nederlands: kritieke prestatie-indicatoren) zijn variabelen om de prestaties van een bedrijf, merk of product te analyseren. KPI’s worden gebruikt om het succes van een organisatie in het algemeen te meten, of het succes van een bepaalde actie of campagne. Deze eenheden maken de mate van succes en de voortgang van het nastreven van langetermijndoelen inzichtelijk.

Voorbeelden van KPI’s:

Aantal nieuwe klanten;
Omzet (of omzetgroei);
Gemiddelde levertijd van een bestelling;
Uniek bereik van de website;
Aantal klachten;
Spontane naamsbekendheid.
De mate van kritiek onderscheidt een key performance indicator van andere prestatie-indicatoren. Organisaties hebben doorgaans zeer veel informatie beschikbaar over het eigen functioneren, maar de KPI’s zorgen voor een hanteerbaar beeld op basis van de meest essentiële statistieken.

Vaak zetten organisaties hun langetermijnstrategie om in operationele doelstellingen. Door binnen deze doelstellingen KPI’s op te nemen, wordt het halen van deze doelstellingen meetbaar (SMART).

Conversiepercentage

Ook wel: conversion ratio of conversion rate (cr)

Het conversiepercentage is het percentage van succesvolle conversie binnen het totaal aantal bezoekers van een website. In plaats van een percentage wordt soms ook een getal gebruikt (waarbij 1=100%).

Activiteiten om het conversiepercentage te verbeteren noemen we conversieoptimalisatie.

Cost per action (CPA)

Ook wel: cpa, cost per sale (cps) of cost per lead (cpl)

Cost per action (afkorting: CPA) staat voor de kosten van een bepaalde actie die wordt uitgevoerd door een bezoeker. De term komt veel voor binnen affiliate marketing, maar ook in andere vormen van online marketing.

De actie is vrijwel altijd een vorm van conversie. Een bezoeker bestelt een product of toont hierin interesse. Hierbij spreken we ook wel van respectievelijk cost per sale (CPS) of cost per lead (CPL). Er wordt ook wel eens gesproken over cost per acquisition.

Bij cost per action betaalt een adverteerder voor de daadwerkelijke opbrengsten van een marketingcampagne. Dit verlaagt het risico van de adverteerder en stimuleert uitgevers en affiliates om uitingen zo aantrekkelijk en effectief mogelijk uit te dragen.

Landingspagina

Ook wel: landing page, instappagina, entrance page of bestemmingspagina

De landingspagina, landing page of bestemmingspagina is de webpagina waar een bezoeker een website binnenkomt na het klikken op een banner, tekstlink, tekstadvertentie of zoekresultaat. Vaak worden landingspagina’s speciaal voor dit doeleinde gecreëerd.

Vooral bij een landingspagina, maar eigenlijk bij elke webpagina, vormt het een uitdaging om de bezoeker vast te houden en te verleiden verder te kijken op de website na de instappagina, om hem uiteindelijk te leiden naar een conversie. Bij het maken van een landing page wordt daarom vaak gewerkt met het AIDA-model.

Door in de tekst van een landingspagina zoekwoorden te gebruiken die gebruikt kunnen worden door de doelgroep van de pagina, is de kans groot dat zoekmachines in hun zoekresultaten zullen verwijzen naar de specifieke landingspagina. Binnen programma’s voor zoekmachinemarketing als Google Adwords is de inhoud van de landingspagina mede bepalend voor de cost per click van een advertentie.

Waarom Menno Media?

Menno Media | Full Service Online Marketing Den Haag