Marketing Terminologie

Meest voorkomende marketingtermen

Marketingmix

De marketingmix is de combinatie van instrumenten die een organisatie kan gebruiken voor het invullen van haar marketingstrategie. Het gebruik van elk van deze instrumenten en hun onderlinge wisselwerking is onder andere afhankelijk van de doelstellingen, de markt, de doelgroep en de concurrentie.
Oorspronkelijk onderscheidde men vier marketinginstrumenten, later is dit aantal uitgebreid naar zes, om zo vermeende tekortkomingen tegemoet te komen of om nadruk te leggen op nieuwe inzichten. Het gaat hierbij om de volgende 6 p’s:

Product
De eerste staat voor product, soms ook de productmix genoemd.

Prijs
De prijs is voor zowel leverancier als consument een belangrijke factor en wordt over het algemeen bepaald door de verhouding tussen vraag en aanbod. Het is in de meeste productcategorieën ook een erg snel te veranderen factor en daardoor een veel gebruikt marketingmix-instrument.
Ter illustratie: als een frisdrank in de supermarkt gekocht wordt in de vorm van een 1,5 literfles of op een terras in de vorm van een individueel glas, dan geldt:
product: fles cola, prijs: 1,27 voor 5 glazen, promotie: geen, plaats: supermarkt
product: glas cola, prijs: 2,00 per glas, promotie: geen, plaats: terras

Plaats
De P van plaats omvat zowel de locatie waar de consument het product verkrijgt als het (type) distributiekanaal. Te denken valt aan directe distributie direct van leverancier aan de eindgebruiker (denk bijvoorbeeld aan verzekeringsmaatschappijen, outletstores en verkoop via internet). Bij indirecte distributie zitten er tussen de fabrikant en de consument een aantal schakels, zoals groothandels en detailhandels.

Promotie
Onder promotie valt de communicatie van een bedrijf gericht op het stimuleren van de verkoop. Enkele activiteiten die onder de promotie-mix geschaard kunnen worden zijn:
Public relations (PR): het nastreven van goede contacten met publieksgroepen, zoals klanten, concurrenten, leveranciers en financiers.
Reclame: niet-persoonlijke communicatie gericht op grote groepen afnemers, bijvoorbeeld in de vorm van reclamefolders, of radio- en tv-reclames.
Persoonlijke verkoop: een zeer effectief, maar doorgaans duur verkoopmiddel. Persoonlijke verkoop gebeurt in interactie met de klant waardoor direct op eventuele bezwaren of vooroordelen ingespeeld kan worden. Bovendien kan persoonlijke verkoop een vertrouwensband scheppen die de risicoperceptie van de klant vermindert.
Verkooppromotie: het vestigen van de aandacht op een prijsverlaging (de prijsverlaging zelf valt onder de P van prijs).
Cold calling: het direct telefonisch benaderen van willekeurige dan wel geselecteerde personen of bedrijven.
Later is de marketingmix uitgebreid met de volgende 2 P’s:

Personeel
De kwaliteit van het personeel kan essentieel zijn bij de beleving van het productaanbod. Niet alleen is personeel essentieel als visitekaartje, maar ook in de vorm van verkopers of (after sales) service medewerkers vormen zij een doorslaggevende factor voor uiteindelijke klanttevredenheid.

Proces
Van belang is dat je het proces in kaart kunt brengen en hoe processen kunnen worden vergeleken. Op moment dat benchmarketing toegepast wordt is ook mogelijk het proces te verbeteren. Het begrip iso-certificering is een steeds meer opkomend fenomeen.

Traffic

Ook wel: verkeer

Verzamelnaam voor alle activiteit binnen een website, zoals de bezoekers en paginaweergaves. Soms wordt specifiek het dataverkeer bedoeld. Binnen de context van een marketingcampagne kan met traffic ook het aantal impressies van de campagne of de hoeveelheid doorkliks naar de eigen website worden bedoeld.

Binnen retailmarketing en out of home advertising wordt met traffic het aantal personen bedoeld dat fysiek een bezoek aan een bepaalde winkel of andere locatie aflegt.

Landingspagina

Ook wel: landing page, instappagina, entrance page of bestemmingspagina

De landingspagina, landing page of bestemmingspagina is de webpagina waar een bezoeker een website binnenkomt na het klikken op een banner, tekstlink, tekstadvertentie of zoekresultaat. Vaak worden landingspagina’s speciaal voor dit doeleinde gecreëerd.

Vooral bij een landingspagina, maar eigenlijk bij elke webpagina, vormt het een uitdaging om de bezoeker vast te houden en te verleiden verder te kijken op de website na de instappagina, om hem uiteindelijk te leiden naar een conversie. Bij het maken van een landing page wordt daarom vaak gewerkt met het AIDA-model.

Door in de tekst van een landingspagina zoekwoorden te gebruiken die gebruikt kunnen worden door de doelgroep van de pagina, is de kans groot dat zoekmachines in hun zoekresultaten zullen verwijzen naar de specifieke landingspagina. Binnen programma’s voor zoekmachinemarketing als Google Adwords is de inhoud van de landingspagina mede bepalend voor de cost per click van een advertentie.

Waarom Menno Media?

1vink oranje copy
waarom usp